Условия за ползване

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ САЙТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://bulgariamag.com

 

 

 РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ

 

 Чл. 1. Страни

 

 Настоящите Общи условия за продажба регулират отношенията между: " РЕМИ ДЕЛУКС " ЕООД с ЕИК 205188693, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново 4135, ул. Панайот Волов 15, представлявано от управителя Цветелин Бойков Иванов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “BulgariaMag.com'', наричан по-долу "ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН".

 

 

 

 РАЗДЕЛ II. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

 Чл. 2. Приложимост на настоящите Общи условия. Съгласие

 

 (1) Достъпът и ползването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се подчиняват на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство.

 

 (2) С осъществяване на достъп до сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. Преди да започне използването на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с тези условия и ако не е съгласен с тях, да не използва сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 

 Чл. 3. Условия за ползване

 

 (1) Използването на съдържанието на сайта като обект на авторско право може да става само с изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА, доколкото законодателството не позволява използването без такова съгласие.

 

 (2) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да съдържа запазени търговски марки на трети лица. Правото на използване на сайта не дава никакви права върху тези марки.

 

 (3) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, върху чието съдържание ДОСТАВЧИКЪТ не може да окаже влияние. С оглед на това, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е достъпен по всяко време, за всеки и/или отвсякъде.

 

 (5) Публикуването на реклама на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН без изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА е забранено.

 

 (6) Забранено е използването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за публикуване, изпращане, предаване или какъвто и да било вид разпространение на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона или добрите нрави.

 

 

 

 РАЗДЕЛ ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 Чл. 4. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

 

 

 Търговец по смисъла на ЗЗП и Доставчик на услуги на електронното общество по смисъла на ЗЕТ:


Фирма "РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД

ЕИК: 205188693

ДДС: BG205188693

Седалище и адрес на управление: с. Войводиново , ул. Панайот Волов 15

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Арчарица 2-А

Управител: Цветелин Иванов

Данни за кореспонденция: с. Войводиново, ул. Панайот Волов 15

Тел: 0883 221181

Еmail: remydeluxehair@gmail.com

 

 

 Надзорни органи:

 

 

 

 • Комисия за защита на личните данни, адрес: 1592 гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 91 53 518, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;

  

 

 • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

 

 

 

 РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


 Чл. 5. Общи характеристики

 

 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e интернет-платформа, достъпна на адрес https://BulgariaMag.com/ , чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

 а) да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

 б) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

 в) да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 г) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;

 

 д) да получават информация за нови стоки предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 е) да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

 ж) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

 

 з) да бъдат препращани към сайтовете на трети лица – доставчици на услуги на електронното общество, като например куриерски фирми и кредитни институции;

 

 и) да кореспондират с ДОСТАВЧИКА във връзка с изпълнението на сключени договори.

 

 

 Чл. 6. Онлайн-информация за предлаганите стоки

 

 (1) ДОСТАВЧИКЪТ полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в своя сайт. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки на тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображението на продуктите има информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките, на дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

 

 (2) Някои от характеристиките или цените на продуктите, представени  в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променени от ДОСТАВЧИКА без предизвестие. Промените по тази алинея не засягат вече сключени договори за покупко-продажба.

 

 (3) Поради пространството и последователната структура на информация, понякога описанията на продукти могат да бъдат непълни, но ДОСТАВЧИКЪТ полага всички грижи да предостави най-подходящата и изчерпателна информация.

 

 (4) Всички продукти от категориите

 

 -       За автомобила

 

 изискват монтаж, който задължително трябва да се извърши от сервиз по избор на клиента. Сервиза трябва да има разрешително за монтаж на авто аудио-видео техника. Тези продукти не са предназначени за собственоръчен монтаж от крайния потребител и ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ направи опит сам да монтира такава стока. 

 

 

 

 Чл. 7. Разплащателни средства. Промоции и специални оферти

 

 (1) Всички посочени цени са в български лева с включен ДДС.

 

 (2) Промоции и специални оферти са валидни при посочените от тях условия, като например до изчерпване на количествата, до определена дата, при поръчка с други стоки или над посочена обща стойност на поръчката, и други.

 

 (3) Ваучери, предоставени от ДОСТАВЧИКА, важат при посочените в тях условия. Изплащането на стойността им в брой е изключено.

(4) При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за плащане- пощенски паричен превод  който се явява касов бон за клиента и удостоверяващ плащане. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява .

 

 

 

 Чл. 8. Зона на доставки

 

 Доставки се извършват само на територията на Република България.

 

 

 Чл. 9. Изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА

 

 ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. При предаване на пратката Куриерите издават на получателя документ за пощенски паричен превод (заместващ касов бон) . Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява.


 

 

 Чл. 10. Начини на поръчване. Цени и заплащане. Доставка

 

 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://BulgariaMag.com/ или по телефона ( 0883 221181).

 

 (2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на поръчаните от него стоки.

 

 (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет към момента на сключване на договора, в това число и по телефона. Обявените цени включват всички данъци и такси, но не и допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, за които важи следващата алинея.

 

 (4) Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ. Доставка до адрес се заплаща от Потребителя според тарифния калкулатор на Еконт интегриран в системата за подаване на поръчки. При завършване на поръчката си ако посочите, че желаете доставка до адрес или офис- ще ви се появи автоматично цената за доставка която трябва да заплатите. ВАЖНО: Фирма Реми Делукс ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ЩЕ БЪДЕ 100% актуална, поради факта, че фирмата ни не може да носи отговорност за грешки в модула на Еконт за доставки. Срока за доставка на артикулите при екстремни ситуации, пандемии, кампании е максимум до 40 дни от поръчката, но обичайно отнема 1 до 2 работни дни.

 

 (5) Като начин на плащане се предлага заплащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Заплащането на стоката и на доставката по предходната алинея се извършват в момента на получаване на куриера. При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за пощенски паричен превод . Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява за да удостовери плащане на стоката и да ползва гаранция за артикула и за отказ от договора. Куриерска фирма ЕКОНТ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод. ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ . 

Във връзка с тази алинея : Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ТЪГОВЕЦА от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към ТЪРГОВЕЦА да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОНТ.

Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

За направеното от клиента плащане ЕКОНТ издава в момента на плащане разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ за плащане, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

 

 

 (6) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки без неоправдано забавяне в разумен срок, и не по-късно от 30 дни от деня на сключване на договора за покупко-продажба. Обикновено стандартната не експресна доставка отнема 1-2 работни в зависимост от това, по кое време на деня е направена поръчката, но този срок е необвързващ за ДОСТАВЧИКА и служи единствено за информация. Ако потребителя желае да получи фактура на юридическо лице- то задължително трябва недвусмислено да са посочени данни за фактура в 5 дневен срок от подаване на поръчката: име на фирма, МОЛ, адрес на фирма, данъчен номер и изрично да е упоменато в текст, че се желае издаване на фактура за поръчката на юридическо лице с изброените по-горе данни. След заплащане на пратката корекции по документи и фактури не се правят.


 

 Чл. 11. Език на договорите. Данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

 (1) Поръчка може да бъде направена през сайта на ДОСТАВЧИКА или по телефона, по начин, описан по-долу в настоящите Общи условия.

 

 (2) Договорите между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се сключват на български език.

 

 (3) Всички въвеждания на думи на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се правят на кирилица, доколкото самата дума (като например търговска марка, модел на стока или дадена функция на артикула) не налага непременно използването на друга азбука. В краен случай, при техническа невъзможност, се допуска и въвеждане на латиница, но ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи сам отговорност за разбираемостта на така въведените думи.

 

 (4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да попълва, съответно да съобщава на ДОСТАВЧИКА, точно, вярно и пълно всички данни, необходими за регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ магазин, за сключването, изпълнението (в това число рекламации) и евентуалното прекратяване на договор за покупко-продажба. Отговорността за това е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 


 РАЗДЕЛ V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 Чл. 12. Регистрация

 

 (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки през неговия интерфейс, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

 

 (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път на сайта на ДОСТАВЧИКА.

 

 (3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на автоматично писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неверни данни за електронния адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

 (5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

 

 Чл. 13. Основен контактен електронен адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, е "Основен контактен електронен адрес" по смисъла на тези Общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Техническо условие за това е влизането в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ с въвеждането на потребителско име и парола.

 

 (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

 

 (3) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес или други данни от профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ, извършена след регистрация в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством въвеждане на коректни потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пази грижливо потребителското си име и паролата си срещу узнаване от трети лица.

 

 (5) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 

 РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ИНТЕРФЕЙСА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 Чл. 14. Поръчки чрез интернет

 

 (1) В интерес на по-бързата обработка на поръчките, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е желателно да използват предимно интерфейса на сайта на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 (2) Неразделна част от договора за покупко-продажба между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представляват настоящите Общи условия, достъпни на интернет-адрес https://bulgariamag/terms

 

 (3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет-страницата си ясно обозначени технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 

 (5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен след заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане", от момента на получаването на тази заявка от ДОСТАВЧИКА.


 

 (6) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи. 

 

 

 Чл. 15. Технически стъпки

 

 ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

 

 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 

 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 

 5. Избор на способ за доставка – стандартна до адрес  или до офис на КУРИЕРСКА ФИРМА ЕКОНТ.

 

 6. Ако е приложимо – въвеждане на код на ваучер за отстъпка в предвиденото за това поле;

 

 7. Потвърждение на поръчката посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане".

 

 

 

 РАЗДЕЛ VII. ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОНА

 Чл. 16. Особености при поръчки по телефона

 

 (1) При поръчка по телефона, регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не е необходима.

 

 (2) В случаите на ал. 1, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, договорът за покупко-продажба се счита за сключен веднага, ако страните не уговорят друго.

 

 (3) Настоящите Общи условия са неразделна част от договора.

 

 

 

 РАЗДЕЛ VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Чл. 17. Обхват на действие на настоящия раздел

 

 Правилата на настоящия Раздел VIII от тези Общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите. Такъв ПОЛЗВАТЕЛ за яснота по-долу се нарича ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 

 

 Чл. 18. Преддоговорна информация. Потвърждение за задължение за плащане

 

 (1) При поръчка чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договора за покупко-продажба, информацията по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, доколкото е приложима върху предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, му се предоставя на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 (2) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, тяхната крайна цена в български лева с включени всички данъци и такси, с изключение на допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, както и евентуални ограничения за доставката, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, запознавайки се с настоящите Общи условия, е уведомен, че посочените в чл. 6, ал. 4 категории стоки изискват монтаж от лице с необходимата техническа квалификация. Останалата информация по ал. 1 се съдържа в настоящия раздел на Общите условия.

 

 (3) Всички обаждания до ДОСТАВЧИКА на обявените на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН телефонни номера се таксуват по основната тарифа на съответния оператор.

 

 

 Чл. 19. Особености при поръчка чрез интернет

 

 (1) Поръчката чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява с извършване на техническите стъпки, описани в чл. 15 от настоящите Общи условия.

 

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам носи отговорност за верността на въведените в процеса на поръчката данни. При смяна на екрана, ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време до активирането на бутона за поръчка може да се върне на предишен екран и да коригира въведените данни.

 

 (3) С активирането на бутона за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. За тази цел, върху бутона за поръчка са изписани думите "Поръчка със задължение за плащане". 

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона за поръчка, описан в предходната алинея, следната информация:

 

 1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча;

 

 2. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси, както и цената на доставка.

 Чл. 20. Особености при поръчка по телефона

 

 (1) При поръчка, направена по телефона, с оглед ограниченото време за предоставяне на информация по това средство за комуникация, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ само следната информация:

 

 1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча, доколкото същият след изрично запитване от ДОСТАВЧИКА заяви, че не е запознат с тях от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 2. наименованието на ДОСТАВЧИКА;

 

 3. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси,и цената на доставка.

 4. правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора за покупко-продажба в 14-дневен срок от приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като информира за това ДОСТАВЧИКА, за което следва да използва стандартния формуляр за отказ, предоставен за изтегляне на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, или да заяви недвусмислено по друг начин, в това число по телефона, решението си да се откаже от договора. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се обръща внимание, че служителите на куриерската фирма не са упълномощени да приемат от името на ДОСТАВЧИКА волеизявления за откази, което означава следното:

 

 -       отказът да се получи, съответно потърси пратката, дори и да е придружен от заявление за отказ, направено пред служител на КУРИЕРА, няма да бъде взет под внимание от ДОСТАВЧИКА, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не информира самия ДОСТАВЧИК за решението си да се откаже от договора;

 

 -       изпращането на пратката обратно на ДОСТАВЧИКА няма да се третира от ДОСТАВЧИКА като изявление за отказ от договора, ако пратката не е придружена от ясно и недвусмислено заявление за отказ.

 

 (2) Ако поръчката по телефона става по повод обаждане на ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен информацията по предходната алинея, в началото на разговора ДОСТАВЧИКЪТ се представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с наименованието си и разкрива търговската цел на обаждането.

 

 (3) Без да е задължен по закон и без да поема задължение с настоящата алинея, при поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ ще се постарае, освен информацията по ал. 1 и 2, още в телефонния разговор да даде и следната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

 1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще потвърди направеното предложение до ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението.

 

 2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора.

 

 3. Начинът на плащане е "с пощенски паричен превод". Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да финансира покупката със съдействието на ДОСТАВЧИКА и такова се предлага за някоя от желаните стоки, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи поръчката през сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да използва опцията за финансиране.

 

 4. Ако е приложимо – за кои от поръчаните стоки поначало е изключено правото на отказ от договора.

 

 5. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщането на стоките.

 

 6. Ако е приложимо – кои стоки изискват монтаж от специализиран сервиз.

 

 (4) При сключването на договор за покупко-продажба по телефона договорът влиза в сила и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се обвързва от предложението от деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмена форма съгласно т. 1 от предходната алинея.


Особености при поръчка на стоки на изплащане:

Потребителя има право да закупи стоки на изплащане  чрез представените в онлайн магазина възможности Unicredit  или BNP Pariba. С подаването на заявката си към някоя от възможните банки И С КЛИКАНЕТО НА БУТОНА ''купи на кредит'' Потребителя се съгласява с общите условия за ползване и политика за лични данни. Както и се съгласява, че му е предоставен формуляра за отказ от договора, наличен в таб'' ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛВАНЕ''.

При желание за отказ от договора Потребителя е длъжен да информира Търговеца чрез посочените в общите условия начини( попълване на формуляр за отказ или недвусмислено заявление за отказ по ел поща на inforemydeluxe@gmail.com. Предявяването на отказ от договор към трети страни или към дадената кредитна институция НЕ СЕ СМЯТА ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР.  То трябва да се подаде задължително към Търговеца в 14 дневен срок от получаване на стоката. Тук отново важат изискванията за спазване на закона, а именно: ХИГИЕННИ ПРОДУКТИ КАТО ФОТОЕПИЛАТОРИ, КОИТО СА РАЗПЕЧАТАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  И С НАРУШЕН ПЕЧАТ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ПОРАДИ ХИГИЕННИ ПРИЧИНИ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

Отново напомняме: отказа да се приеме стока не се счита за законно волеизявление за отказ от договор. При отказ Потребител да си приеме поръчана стока на изплащане, подписания договор от Потребителя с кредитната институция остава в сила и важат условията подписани с тази институция. Ако Потребителя не е информирал писмено Търговеца по надлежния ред( описан в Общите Условия , както и в ЗЗП ) и Търговеца е изпратил стоката-При отказ да се приеме стоката в този случай Потребителя все още дължи куриерските разходи свързани с тази пратка, както и отговорността и собствеността на стоката е изцяло на Потребителя. При отказ да се приеме изпратената стока от страна на Потребителя- Търговеца си запазва правото да откаже да я приеме обратно и тя служебно ще бъде наредена за Унищожение от Еконт! Срока за изявяване на отказ от Договора в този случай е 14 дни от датата на подписване на Договора от Потребителя към кредитната институция( БНП ПАРИБА или УНИКРЕДИТ).


 

Чл. 21.  П Р А В О  Н А  О Т К А З  О Т  Д О Г О В О Р А

 


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора


(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и упоменати по-долу в  член 22 от настоящите Общи условия.

 

(2) Срокът за отказ е 14 дни, считано от дата датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е влязло във владение на стоките.

 

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА на адрес:

 

 

 

 '' РЕМИ ДЕЛУКС '' ЕООД

с. Войводиново, ул. Панайот Волов 15

ТЕЛ: 0883 221181

                                                                                               или   ИМЕЙЛ: inforemydeluxe@gmail.com

 

за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За избягване на съмнение - задължително условие е с подаването на заявление за отказ от договор Потребителя да предостави и документ за плащане на стоката( разписка за паричен превод).

 

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 2. Когато ДОСТАВЧИКЪТ предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на тази информация.

 

(5) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Стандартния формуляр за отказ (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от ЗЗП), но това не е задължително. Стандартният формуляр е достъпен за всички ПОТРЕБИТЕЛИ като файл за изтегляне на сайта на ДОСТАВЧИКА в ''Общите условия за ползване''. За избягване на съмнение - задължително условие е с подаването на заявление за отказ от договор Потребителя да предостави и документ за плащане на стоката( разписка за паричен превод).

 

(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да не изпраща по пощата попълнен Стандартен формуляр по предходната алинея, той може да упражни правото си на отказ от договора, като заяви пред ДОСТАВЧИКА по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора. Това може да стане например по следните начини:

 

-       файлът със стандартния формуляр бива разпечатан, попълнен, сканиран на нов файл и този нов файл с попълнения формуляр бива изпратен заедно с документа за плащане на ДОСТАВЧИКА по електронната поща като прикачен файл;

 

-       писмо или имейл, изпратен от личната електронна поща на Потребителя, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ формулира отказа си със свои думи, но същевременно така, че по недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора плюс документ за плащане на стоката.

В интерес на Потребителя е да избере начин за употребяване правото си на отказ, който да бъде лесно доказуем от Потребителя при нужда. 

 

(7) При който и да е начин избран пот Потребителя за изявяване право на оказ , задължително се прилага и документа за плащане на стоките( разписка за паричн превод). ВАЖНО: ТОВАРИТЕЛНИЦИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ, А САМО ФИСКАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КУРИЕРА- РАЗПИСКА ЗА ПАРИЧЕН ПРЕВОД, НА КОЙТО Е УКАЗАНА ДАТАТА, СУМАТА, ИМЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИМЕТО НА ТЪРГОВЕЦА.

 

(8) За избягване на съмнения, изявлението за отказ от договора трябва да е недвусмислено и да е отправено само и единствено до ДОСТАВЧИКА. Това означава, че правото на отказ НЕ МОЖЕ да бъде упражнено по следните начини:

 

-       Връщане на стоката на ДОСТАВЧИКА: В този случай не е налице недвусмислено изявление, тъй като за ДОСТАВЧИКА не става ясно дали се касае за отказ, рекламация, или пратката не е пристигнала поради неправилен адрес, погрешно връщане (размяна с друга пратка, която е била предназначена за ДОСТАВЧИКА) или по други причини. Връщането на стоката може само тогава да се счита за упражняване на правото на отказ, когато стоката е придружена с ясно декларирано изявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от договора;

 

-       Отказ да се приеме (при доставка до адрес) или потърси в указания от КУРИЕРА срок (при доставка до офис на КУРИЕРА) пратката: Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, упражняването на правото на отказ става с информиране на ТЪРГОВЕЦА (в случая на ДОСТАВЧИКА). Служителите на куриерска фирма "ЕКОНТ или друга куриерска фирма не са служители на ДОСТАВЧИКА, а на трето лице, и не са упълномощени от ДОСТАВЧИКА нито изрично, нито конклудентно, да приемат от негово име заявления за отказ от договори, по които извършват доставки. Отказът да се получи, съответно потърси пратка, е правомерен само, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди това по надлежния ред е уведомил ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора. Фирма РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ЗАВЕЖДА СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ КОЙТО СЛЕД ПОРЪЧКА ОТКАЖЕ ДА СИ ЗАПЛАТИ КУРИЕРСКИТЕ РАЗХОДИ В 2ТЕ ПОСОКИ И С ТОВА НАНАСЯ МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ НА ФИРМАТА!

 

(9) За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора( 14 дни). За избягване на съмнение - задължително условие е с подаването на заявление за отказ от договор Потребителя да предостави в този срок и документ за плащане на стоката( разписка за паричен превод). ВАЖНО: ТОВАРИТЕЛНИЦИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ, А САМО ФИСКАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КУРИЕРА- РАЗПИСКА ЗА ПАРИЧЕН ПРЕВОД, НА КОЙТО Е УКАЗАНА ДАТАТА, СУМАТА, ИМЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИМЕТО НА ТЪРГОВЕЦА. При непредоставяне на документа за плащане в 14 дневния срок Търговецът има право да откаже отказ от договор.

(10) Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗЗП, тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да докаже че е упражнил правото на отказ по надлежния ред и че това е станало в 14-дневния срок по ал. 2. Макар и ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има право да заяви отказа си устно, в негов интерес е, с оглед доказуемостта, да избере траен носител за заявяване на отказа, като например имейл.

(11) При подаване на заявление за отказ от договора , ПОТРЕБИТЕЛЯ  е длъжен да предостави на ТЪРГОВЕЦА ОРИГИНАЛ НА  документа за извършеното плащане указващо дата, сума, начин на плащане и т.н. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ  е да го съхранява и да го предоставя  заедно със заявлението си за отказ от договора. ВАЖНО: ТОВАРИТЕЛНИЦИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ, А САМО ФИСКАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КУРИЕРА- РАЗПИСКА ЗА ПАРИЧЕН ПРЕВОД, НА КОЙТО Е УКАЗАНА ДАТАТА, СУМАТА, ИМЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИМЕТО НА ТЪРГОВЕЦА,

(12) Юридическите лица не ползва право на връщане на закупена стока . След заплащане на стоките юридически лица  НЯМАТ право на връщане на стоки с възстановяване на заплатената сума.

(13)Важно: при покупка на промо пакети които съдържат 2 или повече артикула не се позволява отказ от договора само за единия артикул. Потребителя задължително се отказва от цялия ПРОМО ПАКЕТ с всички артикули в него. За целта при тези промо пакети е валиден закона, че всички артикули трябва да се върнат за възстановяване на сумата за всички! Всички продукти включени в дадения ПРОМО ПАКЕТ трябва да се върнат без да са използвани, без следи от употреба. Ако при връщане се установи, че един от тези продукти е използван или има следи или доказателство за използване се отказва възстановяване на сумата за целия ПРОМО ПАКЕТ. ПРАТКАТА ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕГОВА СМЕТКА!

 

 

Чл. 22.  Д Е Й С Т В И Е  Н А  О Т К А З А

 

(1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора, или в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил предложение – да сключат съответния договор.

 

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 4 от настоящите Общи условия, предлаган от КУРИЕРА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Търговецът получи стоките от ПОЪТРЕБИТЕЛЯ. Пратката трябва задължително да бъде изпратена до Търговеца с опция за преглед преди приемане за да се установи какво точно се връща, наличие на документация и да се установи състоянието на стоката. Куриерска фирма ЕКОНТ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод и с оглед на това-ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ(ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД или Фактура) . Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако към даден артикул клиента е пожелал услуга( например- поставяне на протектор на таблет) - сумата за тази услуга, както и за всички подобни услуги, пожелани от потребителя не се възстановява при връщане на артикула. ВАЖНО: Потребител има право да върне стока за въстановяване на сума, само ако същата е в изряден Търговски вид, без никакви следи от използване, с изрядна и ненаранена кутия и без никакви липсващи части или аксесоари.

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 2 до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или върне обратно стоките на ДОСТАВЧИКА, заедно с документа за плащане на адрес: Пловдив, бул. Коматевско шосе 91 , за фирма РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД, ТЕЛ: 0883221181. Задължително пратките трябва да са със застраховка чупливо на стойността на стоката, която застраховка ще покрие евентуални щети причинени при транспорта. Търговецът не носи никаква отговорност за пратки повредени при транспорт ако Потребителя не е застраховал пратката!

 Потребителя е длъжен да върне стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа си от настоящия договор.  Датата на заявяване на отказ се брои за първи ден. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен заедно с артикулите да върне и оригинала на документа за плащане ( не копия!). ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже приемане на върнатите стоки и възстановяване на сумата за тях ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не изпрати тези оригинални документи заедно с пратката до ТЪРГОВЕЦА или не активира опция за преглед на пратката преди приемане.  В тези случаи пратката ще бъде отказана и върната до ПОТРЕБИТЕЛЯ,  като разходите по това връщане е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и Потребителя губи правото си на възстановяване на сумата. При поръчки за стоки на изплащане- срока за подаване на желание за отказ от договора е 14 дни от подписването на Договора!

 

(5) Срокът по предходната алинея се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките, с пусната опция за преглед преди приемане , с платена куриерска доставка от Потребителя заедно с оригинала на  документа за плащане преди изтичането на 14-дневния срок, който започва да тече от датата на заявяване на отказ от договора( която също се брои като първи ден). При неспазване на тези изисквания Търговецът има право да откаже ориемане на стоките или да откаже възстановяване на сумата.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщане на стоките.

 

(7) На основание чл.55,ал.4 от ЗЗП Търговецът възстановява на Ползвателя намалена стойност на закупена стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 20% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид( нарушена или липсваща опаковка, видими следи от използване и др.). В случай, че се установят липсващи аксесоари или части , или продукта е със спукване, счупвания по него или в неработещо състояние то Търговеца отказва възстановяванена сумата на Потребителя . Търговеца отбива 20% от стойността на артикула и когато той е използван от Ползвателя. 

При поръчки на изплащане на вноски при връщане на използван продукт сумата от 20% от стойността на уреда  се дължат от Потребителя и се превеждат по банков път по сметка на фирма ''РЕМИ ДЕЛУКС'' ЕООД. Търговецът няма да информира кредитната институция да прекрати договора докато тази сума не бъде изплатена от Потребителя.


(8) При поръчка на артикули за които потребителя е заявил желание за инсталация срещу заплащане на даден софтуер към въпросния продукт, при връщане на същия артикул в законния срок ще му бъде възстановена само сумата за артикула+доставка. Сумата заплатена за инсталацията на дадения софтуер няма да бъде възстановена на потребителя.

(9) За възстановяване на сумата за доставка при връщане на стоките потребителя е длъжен да предостави на търговеца копие от касовия бон за заплатена доставка. Касовия бон трябва да бъде с дата- датата на получаване на пратката от потребителя. Невъзможността потребителя да предостави касов бон за заплатена доставка го лишава от правото му на възстановяване на тази сума за доставка.

(10) При връщане на таблети за сума задължително е предпазното фолио да не бъде премахнато от двете страни на таблета. Също така дунапренения калъф в който е опакован таблета трябва да присъства, протектора да не бъде премахнат и да не бъде надраскан.

(11) Важно: при покупка на промо пакети които съдържат 2 или повече артикула не се позволява отказ от договора само за единия артикул. Потребителя задължително се отказва от цялия ПРОМО ПАКЕТ с всички артикули в него. За целта при тези промо пакети е валиден закона, че всички артикули трябва да се върнат за възстановяване на сумата за всички! Всички продукти включени в дадения ПРОМО ПАКЕТ трябва да се върнат без да са използвани, без следи от употреба. Ако при връщане се установи, че един от тези продукти е използван или има следи или доказателство за използване се отказва възстановяване на сумата за целия ПРОМО ПАКЕТ. ПРАТКАТА ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕГОВА СМЕТКА!

 

 

Чл. 23.  И З К Л Ю Ч Е Н И Я  О Т  П Р А В О Т О  Н А  О Т К А З

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по чл. 21 от настоящите Общи условия в следните случаи:

 

-       за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

-       за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

-       за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

-     за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива стоки са всички продукти в категорията''Здраве и красота'', които пристигат до Потребителя запечатани с холограмен стикер или печат на Търговеца. При връщане на тези стоки ако се установи, че стикера  е разпечатан, нарушен или липсва изцяло, то Търговеца си запазва правото да откаже възстановяването на сумата за продукта.

-        за инсталации на софтуер на устройства, собственост на потребителя

 

-       за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

-       за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

-       във всички останали случаи, изброени в чл. 57 от ЗЗП.


Юридическите лица не се ползват от право на връщане на закупена стока . След заплащане на стоките юридически лица  НЯМАТ право на връщане на стоки с възстановяване на заплатената сума.

 

 

Чл. 24. Срок за доставка

 

(1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, стоките се доставят, като се предават на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне не по-късно 30 дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за доставка се удължава с времето, за което ДОСТАВЧИКЪТ упражни свое право да задържи изпълнението на договора, особено в случаите по чл. 29, ал. 2 т. 3 от настоящите Общи условия. Търговеца може едностранно да прекрати договора и направена поръчка по него, ако не успее да се свърже с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на детайли по нея.

 

(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора.

 

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в уговорения с ПОТРЕБИТЕЛЯ срок или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право незабавно да развали договора, без да поставя на ДОСТАВЧИКА допълнителен срок по преходната алинея, в следните случаи:

 

 

1. ДОСТАВЧИКЪТ е отказал да достави стоките, или

 

2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или

 

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.

 

(4) При разваляне на договора за продажба ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора. Ако развалянето е по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.

 

 

Чл. 25. Преминаване на риска

 

(1) В случай, че е уговорено ДОСТАВЧИКЪТ да изпрати стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от загуба или повреда на стоките и документите преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

 

(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ превозвач не е сред превозвачите, предложени от ДОСТАВЧИКА, рискът преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ при предаване на стоките на избрания от него превозвач.

(3) В случай на загуба или повреда ПОТРЕБИТЕЛЯТ по закон може и следва да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

(4) Предявяване на рекламации за получен наранен , неработещ, спукан или счупен продукт , липсващи стоки или аксесоари от поръчката или документи, съпътстващи същата или повредена или нарушена опаковка се подават в момента на получаване( предаване) на пратката пред куриера. Несъответствието се описва от куриера в товарителницата или в протокол. Задължение и право на потребителя е да си прегледа пратката преди да я заплати, да се увери, че всички документи, фактури и  части на поръчката съществуват в пратката, както и , че получава от куриера документ за плащане( пощенски паричен превод) . Ако има липсващи такива- потребителя трябва незабавно да сигнализира на ТЪРГОВЕЦА( или куриера) пред куриера който да удостовери липсите в пратката. С приемането и заплащането на пратката  ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че приема пратката си и всички артикули в нея в изряден вид, в работещо състояние, в неповредена опаковка, без липсващи продукти, аксесоари,  или документи свързани с нея. 


РАЗДЕЛ X. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Чл. 30. Обхват на гаранцията

 

(1) Описаната в този раздел гаранция е приложима, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и предмет на договора за покупко-продажба е потребителска стока по смисъла на чл. 104, ал. 3 от ЗЗП.

 

(2) В случаите по ал. 1 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора.

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

(4) За да съответства на договора, потребителската стока трябва да:

 

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

 

2. отговаря на описанието, дадено от ДОСТАВЧИКА под формата на мостра или образец;

 

3. е годна за специалната употреба, желана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие че той е уведомил ДОСТАВЧИКА за своето изискване при сключването на договора и то е прието от ДОСТАВЧИКА;

 

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от ДОСТАВЧИКА, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с публичните изявления по предходната алинея , ако докаже, че:

 

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

 

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

 

3. решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

 

(6) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

 

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(8) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от ДОСТАВЧИКА или на негова отговорност.

 

(9) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране. На ПОТРЕБИТЕЛЯ е известно, че изброените в чл. 6, ал. 4 от настоящите Общи условия стоки изискват монтаж, който задължително трябва да се извърши от лице с необходимата техническа квалификация.

(10) Законовата гаранция на стоки не покрива механични или козметични повреди по продуктите, такива вследствие на неправилно използване или съхранение, повреди вследствие на механичен натиск, удар, бутане или падане на уред на земята, не покрива счупвания, спуквания и др. ПОТРЕБИТЕЛЯ ползва гаранция с фактурата за покупка или документа за пощенски паричен превод удостоверяващ плащане. 

(11) Юридически лица не ползват гаранция за стоките продавани в онлайн магазина.

Гаранциите на всички батерии към роботи прахосмукачки и таблети е 6 месеца.

(12) Гаранцията на продукт отпада ако има намеса на лица, различни от търговеца в продукта( смяна на части по продукта, смяна на екрани, инсталиране на хардуер, извършване на ремонти и др. подобни)

(13) За часовници:  Гаранцията не покрива каишки, верижки на часовници, както и проблеми и дефекти, причинени от намокряне.

(14) Всички артикули се изпращат до Потребителя прилежно опаковани в допълнителна опаковка от стреч фолио или допълнителен кашон , със запазена заводска опаковка . 

(15) Гаранцията на всички продукти е 2 години и покрива дефекти по хардуера/електрониката. Софтуер инсталиран на даден артикул не ползва гаранция. Търговеца не носи отговорност за тези софтуери и инсталирани приложения, както и за тяхното функциониране, срок на ползване, спиране на поддръжка, възможности, съвместимост и т.н.  


Чл. 31. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ при несъответствие на стоката с договора

 

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора.

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ДОСТАВЧИКА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 

2. значимостта на несъответствието;

 

3. възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

(3) Когато потребителската стока не съответства на договора за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от получаването на продукта от Търговеца. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно ал. 7 от настоящия член.  При форсмажорни обстоятелства( извънредни положения, природни бедствия, епидеми, пандемии) срока за привеждането на стоката в съответствие с договора спира да тече в периода на извънредното положение. В такива случаи гаранцията на продукта се удължава с времето през което стоката е била за ремонт.

 

(5) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Важно: в случаите когато дадена рекламация е неоснователна, то куриерските разходи по връщането се поемат от потребителя. Адреса на който се изпращат стоките за гаранционно обслужване е: Пловдив, до офис Еконт БЕЛОМОРСКИ, за РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД, ТЕЛ: 0883221181. Търговецът не приема пратки изпратени за негова сметка до различен от посочения адрес.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

(7) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по ал. 3, 4 и 5, той има право на избор между една от следните възможности:

 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 

2. намаляване на цената.

 

(8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ДОСТАВЧИКЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При форсмажорни обстоятелства срока се удължава според ситуацията.

 

(9) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 32 от настоящите Общи условия, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за покупко-продажба.

 

(10) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


 

 

Чл. 32. Срок за предявяване на рекламацията

 

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на рекламация по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

 

(3) Упражняването на правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Чл. 33. Неотменимост на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

(1) Всяко споразумение или договор, сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, което ограничава или изключва отговорността на ДОСТАВЧИКА по този раздел, е нищожно.

 

(2) Всяко споразумение, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

 

 

 

РАЗДЕЛ XI. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 34. Право на рекламация

 

В случаите по предходния раздел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за покупко-продажба. Това право съществува независимо от това, дали производителят на стоката или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката по смисъла на чл. 117 от ЗЗП.

 

 

Чл. 35. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

(1) Когато производителят или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ДОСТАВЧИКЪТ запазва на ПОТРЕБИТЕЛЯ първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта или документа за плащане и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

 

 

Чл. 36. Предявяване на рекламацията

 

(1) Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА.

 

(2) Рекламацията се подава устно или писмено. Устното подаване става на телефон 0883 221181. Писменото подаване може да стане, освен на адреса, посочен в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия,  и по електронен път – на имейл-адрес inforemydeluxe@gmail.com, или чрез формата за контакт в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, намираща се в долната част на онлайн магазина (''свържете се с нас'')

 

(3) При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

(4) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 

1. Фактура или разписка за пощенски паричен превод удостоверяващи плащане на артикулите. Не се приемат електронни извлечения от куриер на които няма баркод или няма данни за какво е даденото плащане. Търговецът не издава дубликати на документи за плащане когато плащането е с Пощенски паричен превод, същите се издават от куриерската фирма.

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното , както и снимков или видео материал доказващ дефекта или несъответствието.;

 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 37. Срок за предявяване на рекламацията

 

(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

 

 

Чл. 38. Регистриране и разглеждане на рекламацията

 

(1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно И САМО АКО ПОКУПКАТА Е ДОКАЗАНА С ФАКТУРА, КАСОВ БОН ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените пред него рекламации. 

 

(3) При предявяване на рекламация по надлежния ред, описан в чл. 36 от Условията за ползване на онлайн магазина- ДОСТАВЧИКЪТ я описва в регистъра, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се  изпраща емейл С ИНФОРМАЦИЯ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и име на лицето, приело рекламацията. В процес на кореспонденцията Търговеца може да посъветва Потребителя за възможни стъпки за разрешаване на дадения проблем с цел избягване на заплащане на излишни куриерски разходи и загуба на време. Ако Търговеца не може да помогне на Потребителя със съвети- то той изисква уреда за гаранционно обслужване.  Рекламацията се завежда в Регистъра само след получаване на стоката от Търговеца. 

 

 

Чл. 39. Решение на ДОСТАВЧИКА по рекламацията

 

(1) Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(2) Предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКА не е пречка за предявяване на иск.

(3) Търговеца определя дадена рекламация като ''неоснователна'', когато не се установят описаните проблеми за дадения продукт или когато се установи, че описаните проблеми не подлежат на безплатно гаранционно обслужване, счупване или неправилно използване, монтаж и експлоатация. В тези случаи на ''неоснователна рекламация'' потребителя заплаща куриерските разходи за пратката по рекламацията в двете посоки.

  

 

Чл. 41. Неотменимост на законовата гаранция

 

В случай на предоставяне на търговска гаранция, същата не оказва влияние върху правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, произтичащи от законовата гаранция по чл. 30 – 39 от настоящите Общи условия. Независимо от търговската гаранция ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

 

 

РАЗДЕЛ XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 42. Мерки за защита на личните данни

 

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

  От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя по смисъла на чл. 13 от настоящите Общи условия.

 Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bulgariamag/index.php?route=information/information&information_id=7

Всеки потребител има достъп до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account и в опцията:Manage your personal data където може по всяко време да изтрие личните си данни( да бъде забравен), да ги коригира и да поиска промяна 


Обработка на лични данни


1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1.       да предоставя своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'',

1.2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

 

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи ндействащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

9. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

 

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

 

11. Потребителят изрично се съгласява, че „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' и/или „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта. 

 

 

Чл. 43. Легитимация на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Загубена парола

 

(1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ, по искане на ПОЛЗАТЕЛЯ прилага обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на интернет-адрес https://bulgariamag.com/index.php?route=account/forgotten

 

 

РАЗДЕЛ XIV. ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 44. Изискване за пълнолетие

 

ДОСТАВЧИКЪТ приема поръчки само от пълнолетни физически лица. За тази цел, при поръчка през интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва този факт, като въвежда рождената си дата. Ако при въвеждането й системата изчисли, че лицето не е навършило 18 години, регистрацията на сайта, съответно процесът на поръчка, се блокират. При поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ изрично запитва клиента за възрастта му и при съмнение за пълнолетието му, отказва приемането на поръчки от това лице.

 

 

 

РАЗДЕЛ XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 45. Общи разпоредби

 

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предизвестие.

 

(2) Измененията влизат в сила незабавно с публикуването им на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 

Чл. 46. Договори с участието на потребител

 

(1) При договори с участието на потребител, изменението на настоящите Общи условия става по реда на чл. 147б от ЗЗП.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в настоящите Общи условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на неговия Основен контактен електронен адрес или по друг подходящ начин.

 

(3) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от вече сключен, но неизпълнен изцяло от двете страни договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по предходната алинея, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 2.

 

(5) Измененията в Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ по договора, когато той е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3 и 4.

 

(6) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да установи факта на уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменение в Общите условия.

 

 

 

РАЗДЕЛ XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯЕвентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

 

Чл. 48. Тълкуване

 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

 

Чл. 49. Решаване на спорове

 

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или държавен орган.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

(За улеснение на Потребителите фирма РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД пояснява, че описания по-долу закон се отнася само за продуктите продавани от РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД които имат приложене за контрол на уреда или изпозват Wi Fi мрежа и връзка. Такива са: Прахосмукачки роботи с wi fi или с приложение, Конвектори с wi fi, Роботи за прозорци с wi fi или с приложение...и всички други продукти в описанието на които е записано, че използват wi fi или приложение)

Oбн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда изискванията относно договорите за:

1. предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за защита на потребителите при непредоставяне или несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, реда и условията за използването на тези средства за защита, както и реда и условията за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга;

2. продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и поспециално изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции.

Чл. 2. Законът има за цел да осигури защита на икономическите интереси на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и при продажба на стоки на потребители.

Чл. 3. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна.

(2) Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е членка на Европейския съюз и която във вреда на потребителя изключва прилагане на разпоредбите на този закон или на закона на държава – членка на Европейския съюз, отклонява се от тях или изменя действието им, преди потребителят да уведоми търговеца за непредоставянето или за несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или преди търговецът да уведоми потребителя за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга, или преди потребителят да уведоми продавача за несъответствието на стоките, не е обвързваща за потребителя.

(3) Разпоредбата на ал. 2 не възпрепятства търговците да предлагат на потребителите договорни условия, които предоставят по-високо ниво на защита от този закон.

Глава втора ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Раздел I Обхват

Чл. 4. Разпоредбите на тази глава уреждат договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители, и съдържа изисквания относно:

1. съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с индивидуалните изисквания за съответствие с договора, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за правилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя;

2. средствата за защита на потребителите при непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или при липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, както и реда и условията за тяхното упражняване, и

3. изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Чл. 5. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за всеки договор, по който търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрово съдържание или цифрова услуга на потребител, а потребителят заплаща или се задължава да заплати определена цена.

(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат и когато търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя цифрово съдържание или цифрова услуга, а потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца, освен в случаите, когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с този закон или с цел да се позволи на търговеца да изпълни приложимите към него нормативни изисквания, доколкото търговецът не обработва личните данни на потребителя с друга цел.

(3) Разпоредбите на тази глава се прилагат и когато цифровото съдържание или цифровата услуга са разработени в съответствие със спецификациите на потребителя.

(4) Разпоредбите на тази глава, с изключение на чл. 8 и 16, се прилагат и за всеки материален носител, който се използва изключително за пренасяне на цифрово съдържание.

Чл. 6. (1) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за цифрово съдържание или цифрови услуги, които са включени във или са взаимосвързани със стоки, съдържащи цифрови елементи, и които се предоставят със стоките в рамките на договор за продажба на тези стоки, независимо от това дали цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят от продавача или от трето лице. При съмнение относно това дали предоставянето на включено или взаимосвързано цифрово съдържание или включена или взаимосвързана цифрова услуга съставляват част от договора за продажба, се приема, че цифровото съдържание или цифровата услуга е включено/включена в договора за продажба.

(2) В случаите, когато договор между един и същ търговец и един и същ потребител обединява в пакет елементи, включващи предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, и елементи, включващи предоставяне на други стоки или услуги, разпоредбите на глава втора се прилагат само за елементите на договора, отнасящи се до цифровото съдържание или цифровата услуга. Тази алинея не възпрепятства прилагането на ал. 1.

(3) Разпоредбите на глава втора не се прилагат за:

1. договори за предоставяне на услуги, различни от цифровите услуги, независимо от това дали търговецът използва цифров формат или цифрови средства, за да създаде крайния резултат от услугата или за да го достави или предаде на потребителя;

2. договори за електронни съобщителни услуги с изключение на междуличностните съобщителни услуги без номер;

3. договори за здравно обслужване;

4. договори за услуги в областта на хазарта, които включват залагания с парично изражение в игри на късмета, включително игри, изискващи определени умения, като например лотарии, игри в казино, игри на покер и залагания, осъществявани електронно или чрез използване на други технологични средства за улесняване на комуникацията по искане на получателя на такива услуги;

5. договори за финансови услуги по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние;

6. договори за софтуер, предлагани от търговец чрез лиценз с отворен код, когато потребителят не заплаща цена и личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел подобряване на сигурността, съвместимостта или оперативната съвместимост на конкретния софтуер;

7. договори за предоставяне на цифрово съдържание, когато цифровото съдържание се предоставя на широката общественост по начин, различен от предаването на сигнали, като част от творческо представление или събитие, например цифрови филмови прожекции;

8. договори за цифрово съдържание, предоставено в съответствие със Закона за достъп до обществена информация от органите на обществения сектор и от публичноправни организации по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 7. В случаите, когато потребителят има право да прекрати някои от елементите на пакет, включващ предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга и крайно устройство, преди изтичането на срока на договора, поради липсата на съответствие или поради непредоставяне, потребителят има право да прекрати договора по отношение на всички елементи на пакета.

Раздел II Съответствие на цифровото съдържание и цифровите услуги

Чл. 8. (1) Търговецът е длъжен да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга на потребителя без неоправдано забавяне след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Търговецът е изпълнил задължението си за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато:

1. цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото съдържание или за неговото изтегляне, е предоставено на разположение или е достъпно за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел;

2. цифровата услуга е станала достъпна за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел.

Чл. 9. (1) Търговецът е длъжен да предостави на потребителя цифрово съдържание или цифрова услуга, което отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

(2) Правата на трети лица върху цифровото съдържание или цифровата услуга, в т.ч. правата на интелектуална собственост, не възпрепятстват правата на потребителите по чл. 17 относно средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие, с изключение на случаите, когато договорът за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга е нищожен или унищожаем.

Чл. 10. За да съответства на договора, цифровото съдържание или цифровата услуга, когато е приложимо, трябва да отговаря на следните индивидуални изисквания за съответствие:

1. да е с описанието, количеството и качеството и да притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

2. да е годно за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил търговеца най-късно в момента на сключване на договора и по отношение на която търговецът се е съгласил;

3. да е предоставено заедно с всички принадлежности, указания, включително относно инсталирането и оказване на помощ на потребителите, предвидени в договора;

4. да се актуализира съгласно предвиденото в договора.

Чл. 11. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 10 цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря и на следните обективни изисквания за съответствие:

1. да е годно за целите, за които обичайно се използва цифрово съдържание или цифровите услуги от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добра практика;

2. да е в количество и да притежава качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност, съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност, които са обичайни за цифрово съдържание или цифрови услуги от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на цифровото съдържание или цифровата услуга и всички публични изявления, направени от търговеца или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на търговеца или от името на тези лица, съдържащи се например в рекламата или в етикета, освен ако търговецът не докаже, че:

а) не е знаел и не е можело разумно да се очаква да е знаел за съответното публично изявление;

б) към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин като този, по който е било направено, или по друг подобен начин;

в) решението на потребителя за придобиване на цифровото съдържание или цифровата услуга не е можело да бъде повлияно от публичното изявление;

3. когато е приложимо, се предоставя заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може разумно да очаква да получи;

4. да съответства на пробната версия или на предварителния преглед на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца преди сключване на договора.

(2) Търговецът предприема необходимите действия за информиране и предоставянe на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга за периода от време, през който:

1. цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да се предоставя съгласно договора, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен срок; или

2. потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид видът и целта, за която е предназначено цифровото съдържание или цифровата услуга, и като се отчитат обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(3) Когато потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца съгласно ал. 2, търговецът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на съответната актуализация, при условие че:

1. търговецът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и

2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от търговеца.

(4) Когато договорът предвижда предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря на изискванията за съответствие за целия период от време.

(5) Счита се, че няма липса на съответствие по смисъла на ал. 1 и 2, ако в момента на сключване на договора потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на цифровото съдържание или цифровата услуга се отклонява от обективните изисквания за съответствие по ал. 1 и 2 и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора.

(6) Търговецът е длъжен да предостави най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора, освен ако страните не са уговорили друго.

Чл. 12. (1) Всяко несъответствие, произтичащо от неправилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, се счита за несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато цифровото съдържание или цифровата услуга е било интегрирано от търговеца или от лице, за чиито действия търговецът отговаря.

(2) Всяко несъответствие, произтичащо от неправилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, се счита за несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга и когато цифровото съдържание или цифровата услуга е трябвало да бъде интегрирано от потребителя и неправилното интегриране се дължи на пропуски в указанията за интегриране, предоставени от търговеца.

Чл. 13. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение правата на трети лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или ограничава използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, съгласно индивидуалните и обективните изисквания за съответствие, потребителят има право на предвидените в чл. 17 средства за правна защита при несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, с изключение на случаите, когато договорът за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга е нищожен или унищожаем.

Чл. 14. (1) Търговецът отговаря за всяко непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с изискванията, предвидени в чл. 8.

(2) Когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с индивидуалните изисквания за съответствие с договора, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, която съществува при предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или която възникне или се прояви до две години от предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(3) Разпоредбата на ал. 2 не възпрепятства прилагането на чл. 11, ал. 2, т. 2.

(4) Когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време, търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с индивидуалните изисквания за съответствие с договора, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, която съществува при предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга или която възникне или се прояви в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставяни съгласно договора.

Чл. 15. (1) Тежестта на доказване за това дали цифровото съдържание или цифровата услуга са предоставени съгласно изискванията, предвидени в чл. 8, се носи от търговеца.

(2) В случаите по чл. 14, ал. 2 тежестта на доказване за това дали предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга са отговаряли на изискванията за съответствие в момента на предоставянето им се носи от търговеца при несъответствие, което се появи в срок до една година от момента на предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(3) В случаите по чл. 14, ал. 4 тежестта на доказване за това дали предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга са отговаряли на изискванията за съответствие за периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно договора, се носи от търговеца при несъответствие, което се появи в рамките на този период от време.

(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат, когато търговецът докаже, че цифровата среда на потребителя не е съвместима с техническите изисквания на цифровото съдържание или цифровата услуга и когато търговецът е уведомил потребителя за тези изисквания по ясен и разбираем начин преди сключването на договора.

(5) Потребителят е длъжен да оказва съдействие на търговеца, доколкото е възможно и необходимо, в разумни рамки за установяване дали причината за несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга към момента, посочен съответно в чл. 14, ал. 2 или 4, се дължи на цифровата среда на потребителя.

(6) Задължението на потребителя по ал. 5 се ограничава до предоставяне на достъп до наличните технически средства, които предполагат най-малка намеса в сферата на потребителя. Когато потребителят не изпълни своето задължение по ал. 5 и когато търговецът е уведомил потребителя по ясен и разбираем начин преди сключването на договора за техническите изисквания на цифровото съдържание или цифровата услуга, тежестта на доказване на несъответствието към момента, посочен съответно в чл. 14, ал. 2 или 4, се носи от потребителя.

Раздел III Средства за защита на потребителите

Чл. 16. (1) Когато търговецът не е предоставил цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 8, потребителят отправя искане към търговеца да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга.

(2) Когато в случаите по ал. 1 търговецът не предостави цифровото съдържание или цифровата услуга без необосновано забавяне или в рамките на допълнителен срок, изрично уговорен между страните по договора, потребителят има право да развали договора.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат и потребителят има право да развали договора незабавно, когато:

1. търговецът е заявил или от обстоятелствата става ясно, че търговецът няма да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга, или

2. потребителят и търговецът са уговорили или от обстоятелствата, свързани със сключването на договора, става ясно, че за потребителя е важно цифровото съдържание или цифровата услуга да бъде предоставено/предоставена за конкретен период от време, а търговецът не е предоставил цифровото съдържание или цифровата услуга до или в рамките на този период от време.

(4) Когато потребителят упражни правото си да развали договора съгласно

ал. 2 и 3, се прилагат разпоредбите на чл. 18 – 20.

Чл. 17. (1) При несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената, или

3. да развали договора при условията, предвидени в този закон.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имало цифровото съдържание или цифровата услуга, ако нямаше несъответствие, и

2. значимостта на несъответствието.

(3) Търговецът е длъжен да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие съгласно ал. 2 в рамките на разумен срок, считано от уведомяването му от потребителя за липсата на съответствие. Привеждането на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие е безплатно за потребителя и не трябва да поражда значително неудобство за него, като се отчита естеството на цифровото съдържание или цифровата услуга и целта, за която потребителят е поискал цифровото съдържание или цифровата услуга.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената съгласно ал. 5, когато цифровото съдържание или цифровата услуга са предоставени срещу заплащане на определена цена, или да развали договора съгласно ал. 6 в следните случаи:

1. привеждането на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие е невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца съгласно ал. 2;

2. търговецът не е привел цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие съгласно ал. 3;

3. появи се несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, независимо от предприетите от търговеца действия за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

4. несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора, или

5. търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че търговецът няма да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие в разумен срок, или без значително неудобство за потребителя.

(5) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на цифровото съдържание или цифровата услуга, които са предоставени на потребителя, и стойността, която биха имали цифровото съдържание или цифровата услуга, ако нямаше несъответствие. Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставя в рамките на определен период от време срещу заплащане на цена, намаляването на цената се прилага за периода от време, през който е имало несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(6) Когато цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставя срещу заплащане на цена, потребителят има право да развали договора само ако несъответствието не е незначително.

(7) В случаите по ал. 6 тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от търговеца.

Чл. 18. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора, като уведоми търговеца за решението си да развали договора.

(2) При разваляне на договора търговецът възстановява на потребителя всички суми, платени от него по договора.

(3) Когато договорът предвижда предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга срещу заплащане на определена цена и в рамките на определен период от време и цифровото съдържание или цифровата услуга са били в съответствие за известен период от време преди развалянето на договора, търговецът възстановява на потребителя само пропорционална част от цената, платена от потребителя, която съответства на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са били в съответствие, както и всяка част от цената, платена предварително от потребителя за всеки период от време на договора, който би оставал, ако договорът не беше развален.

(4) При разваляне на договора за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга търговецът е длъжен да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", и на Закона за защита на личните данни.

(5) Търговецът е длъжен да се въздържа от използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, с изключение на случаите, когато съдържанието:

1. няма приложение извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца;

2. се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца;

3. е било обобщено с други данни от търговеца и не може да бъде отделено от другите данни или може да бъде отделено от тях само посредством непропорционални усилия, или

4. е било създадено съвместно от потребителя и от други лица и други потребители могат да продължат да го използват.

(6) При искане от страна на потребителя търговецът предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от потребителя по време на използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, с изключение на случаите по ал. 5, т. 1 – 3. Потребителят има право да получи това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от търговеца в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.

(7) При разваляне на договора от страна на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя.

(8) Разпоредбата на ал. 7 не възпрепятства прилагането на ал. 6.

Чл. 19. (1) След развалянето на договора потребителят се въздържа да използва цифровото съдържание или цифровата услуга и да ги предоставя на трети лица.

(2) Когато цифровото съдържание е предоставено на материален носител, потребителят по искане и за сметка на търговеца връща материалния носител на търговеца без необосновано забавяне. Търговецът може да поиска връщане на материалния носител в срок 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да упражни правото си да развали договора.

(3) Потребителят не дължи плащане за използване на цифровото съдържание или цифровата услуга в периода, предшестващ развалянето на договора, през който цифровото съдържание или цифровата услуга не са отговаряли на индивидуалните и обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

Чл. 20. (1) Когато потребителят е упражнил правото си на намаляване на цената на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17, ал. 4 и 5 или е упражнил правото си да развали договора съгласно чл. 18, ал. 2 и 3, търговецът възстановява всички суми, дължими на потребителя, без необосновано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да упражни правото си за намаляване на цената или за разваляне на договора.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за плащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът не може да налага на потребителя никакви такси във връзка с възстановяването на суми на потребителя.

Раздел IV Изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга. Право на регресен иск

Чл. 21. (*)(1) Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставя или е достъпно/достъпна за потребителя за определен период от време, търговецът може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга извън това, което е необходимо за поддържане съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, ако са изпълнени следните условия:

1. договорът предвижда възможност за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга и посочва основателна причина за това;

2. изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга се извършва без допълнителни разходи за потребителя;

3. потребителят е уведомен по ясен и разбираем начин за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга, и

4. в случаите по ал. 2, когато потребителят е уведомен предварително в разумен срок и на траен носител относно характеристиките, периода от време, през който се извършва изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга, и за правото му да развали договора съгласно ал. 2 или за възможността да запази цифровото съдържание или цифровата услуга без неговото изменение съгласно ал. 4.

(2) Когато изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право да развали договора, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В този случай потребителят има право да развали договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му от търговеца за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга или от момента на изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга, като се прилага по-късната от двете дати.

(3) Когато потребителят развали договора съгласно ал. 2, се прилагат разпоредбите на чл. 18 – 20.

(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато търговецът е предоставил възможност на потребителя да запази цифровото съдържание или

 

цифровата услуга без изменение, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и цифровото съдържание или цифровата услуга продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

Чл. 22. (*) Търговецът, който отговаря за непредоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга или за несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, дължащо се на действие или бездействие от страна на лице на предходен етап по веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са отговорни за непредоставяне или несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с това лице или с тези лица, както и срещу разработчика на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато той отговаря за непредоставянето или за несъответствието. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Глава трета ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Раздел I Обхват

Чл. 23. Разпоредбите на тази глава уреждат договорите за продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и съдържат изисквания относно:

1. съответствието на стоките с договора и с обективните изисквания за съответствие на стоките;

2. средствата за защита на потребителите при липса на съответствие на стоките, както и реда и условията за тяхното упражняване, и

3. търговските гаранции на стоките.

Чл. 24. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за договори за продажба на стоки, сключени между продавач и потребител, включително за договори за доставка на стоки, които предстои да бъдат изработени или произведени.

(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за договорите за предоставяне на цифрово съдържание или цифрови услуги.

(3) Разпоредбите на тази глава се прилагат за цифрово съдържание или цифрови услуги, които са вградени в стоките или са взаимосвързани с тях и които се предоставят със стоките в рамките на договора за продажба, независимо от това дали цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят от продавача или от трето лице. При съмнение дали предоставянето на вградено или на взаимосвързано цифрово съдържание или на вградена или взаимосвързана цифрова услуга съставлява част от договора за продажба, се приема, че това цифрово съдържание или тази цифрова услуга са включени в договора за продажба.

Чл. 25. Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:

1. материален носител, който служи изключително за пренасяне на цифровото съдържание;

2. стоки, продавани при принудително изпълнение от държавни или частни съдебни изпълнители, както и по отношение на продажби на изоставени или отнети в полза на държавата стоки, извършвани от държавни органи;

3. стоки втора употреба, продавани на публичен търг; при продажба на такива стоки продавачът е длъжен да уведоми потребителите по подходящ и лесно достъпен начин, като предоставя пълна и ясна информация, че потребителите нямат права по този закон;

4. живи животни.

Раздел II Съответствие на стоките

Чл. 26. (1) Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

(2) Разпоредбата на чл. 30 относно правата на трети страни върху стоките, в т.ч. правата на интелектуална собственост, не възпрепятстват правата на потребителите по чл. 33 относно средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 27. За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и

4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

Чл. 28. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 27 стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

2. да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;

3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(2) Продавачът не е обвързан с публичните изявления, посочени в ал. 1, т. 4, ако докаже, че:

1. не е знаел и не е можело разумно да се очаква да знае за съответното публично изявление;

2. към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по подобен начин, или

3. решението за купуване на стоките не е можело да бъде повлияно от публичното изявление.

(3) За стоките, съдържащи цифрови елементи, продавачът предприема необходимите действия за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки в рамките на периода от време:

1. през който потребителят може разумно да очаква, като се вземат предвид видът и целта, за която са предназначени стоките и цифровите елементи, и като се имат предвид обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или

2. посочен в чл. 31, ал. 3 и 4, в зависимост от случая, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време.

(4) Когато потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца съгласно ал. 3, продавачът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация, при условие че:

1. продавачът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и

2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени на потребителя.

(5) Счита се, че няма липса на съответствие по смисъла на ал. 1 и 3, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие по ал. 1 и 3 и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

Чл. 29. Всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:

1. инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия продавачът отговаря, или

2. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача, или в случаите на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Чл. 30. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение на правата на трети лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или ограничава използването на стоките, съгласно индивидуалните и обективните изисквания за съответствие, потребителят има право на предвидените в чл. 33 средства за правна защита при несъответствие на стоката, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 31. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(2) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите и цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга. Разпоредбата на чл. 28, ал. 3, т. 1 не възпрепятства прилагането на ал. 1 по отношение на стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време, продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(4) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за срок, по-дълъг от две години, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба.

Чл. 32. (1) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, и когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време, тежестта на доказване за това дали цифровото съдържание или цифровата услуга са отговаряли на изискванията за съответствие, в рамките на срока по чл. 31, ал. 3 или 4 се носи от продавача за несъответствие, което се появи в рамките на този срок.

Раздел III Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или

да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.

Раздел IV Търговска гаранция на стоките

Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Глава четвърта РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

1. непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;

2. несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

3. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 – 36.

Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

1. две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

2. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.

Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи, може да се предяви в рамките на:

1. две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

2. две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;

3. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставенa, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------