Условия за ползване

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ САЙТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://bulgariamag.com

 

 

 РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ

 

 Чл. 1. Страни

 

 Настоящите Общи условия за продажба регулират отношенията между: " РЕМИ ДЕЛУКС " ЕООД с ЕИК 205188693, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново 4135, ул. Панайот Волов 15, представлявано от управителя Цветелин Бойков Иванов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “BulgariaMag.com'', наричан по-долу "ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН".

 

 

 

 РАЗДЕЛ II. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

 Чл. 2. Приложимост на настоящите Общи условия. Съгласие

 

 (1) Достъпът и ползването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се подчиняват на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство.

 

 (2) С осъществяване на достъп до сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. Преди да започне използването на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с тези условия и ако не е съгласен с тях, да не използва сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 

 Чл. 3. Условия за ползване

 

 (1) Използването на съдържанието на сайта като обект на авторско право може да става само с изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА, доколкото законодателството не позволява използването без такова съгласие.

 

 (2) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да съдържа запазени търговски марки на трети лица. Правото на използване на сайта не дава никакви права върху тези марки.

 

 (3) Сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, върху чието съдържание ДОСТАВЧИКЪТ не може да окаже влияние. С оглед на това, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е достъпен по всяко време, за всеки и/или отвсякъде.

 

 (5) Публикуването на реклама на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН без изричното предварително съгласие на ДОСТАВЧИКА е забранено.

 

 (6) Забранено е използването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за публикуване, изпращане, предаване или какъвто и да било вид разпространение на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона или добрите нрави.

 

 

 

 РАЗДЕЛ ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 Чл. 4. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

 

 

 Търговец по смисъла на ЗЗП и Доставчик на услуги на електронното общество по смисъла на ЗЕТ:


Фирма "РЕМИ ДЕЛУКС" ЕООД

ЕИК: 205188693

ДДС: BG205188693

Седалище и адрес на управление: с. Войводиново , ул. Панайот Волов 15

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Арчарица 2-А

Управител: Цветелин Иванов

Данни за кореспонденция: с. Войводиново, ул. Панайот Волов 15

Тел: 0883 221181

Еmail: [email protected]

 

 

 Надзорни органи:

 

 

 

 • Комисия за защита на личните данни, адрес: 1592 гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 91 53 518, факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg;

  

 

 • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

 

 

 

 РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


 Чл. 5. Общи характеристики

 

 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e интернет-платформа, достъпна на адрес https://BulgariaMag.com/ , чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

 а) да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

 б) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

 в) да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 г) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;

 

 д) да получават информация за нови стоки предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 е) да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

 ж) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

 

 з) да бъдат препращани към сайтовете на трети лица – доставчици на услуги на електронното общество, като например куриерски фирми и кредитни институции;

 

 и) да кореспондират с ДОСТАВЧИКА във връзка с изпълнението на сключени договори.

 

 

 Чл. 6. Онлайн-информация за предлаганите стоки

 

 (1) ДОСТАВЧИКЪТ полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в своя сайт. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки на тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображението на продуктите има информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките, на дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

 

 (2) Някои от характеристиките или цените на продуктите, представени  в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променени от ДОСТАВЧИКА без предизвестие. Промените по тази алинея не засягат вече сключени договори за покупко-продажба.

 

 (3) Поради пространството и последователната структура на информация, понякога описанията на продукти могат да бъдат непълни, но ДОСТАВЧИКЪТ полага всички грижи да предостави най-подходящата и изчерпателна информация.

 

 (4) Всички продукти от категориите

 

 -       За автомобила

 

 изискват монтаж, който задължително трябва да се извърши от сервиз по избор на клиента. Сервиза трябва да има разрешително за монтаж на авто аудио-видео техника. Тези продукти не са предназначени за собственоръчен монтаж от крайния потребител и ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ направи опит сам да монтира такава стока. 

 

 

 

 Чл. 7. Разплащателни средства. Промоции и специални оферти

 

 (1) Всички посочени цени са в български лева с включен ДДС.

 

 (2) Промоции и специални оферти са валидни при посочените от тях условия, като например до изчерпване на количествата, до определена дата, при поръчка с други стоки или над посочена обща стойност на поръчката, и други.

 

 (3) Ваучери, предоставени от ДОСТАВЧИКА, важат при посочените в тях условия. Изплащането на стойността им в брой е изключено.

(4) При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за плащане- пощенски паричен превод  който се явява касов бон за клиента и удостоверяващ плащане. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява .

 

 

 

 Чл. 8. Зона на доставки

 

 Доставки се извършват само на територията на Република България.

 

 

 Чл. 9. Изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА

 

 ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. При предаване на пратката Куриерите издават на получателя документ за пощенски паричен превод (заместващ касов бон) . Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява.


 

 

 Чл. 10. Начини на поръчване. Цени и заплащане. Доставка

 

 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://BulgariaMag.com/ или по телефона ( 0883 221181).

 

 (2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на поръчаните от него стоки.

 

 (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет към момента на сключване на договора, в това число и по телефона. Обявените цени включват всички данъци и такси, но не и допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, за които важи следващата алинея.

 

 (4) Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ. Доставка до адрес се заплаща от Потребителя според тарифния калкулатор на Еконт интегриран в системата за подаване на поръчки. При завършване на поръчката си ако посочите, че желаете доставка до адрес или офис- ще ви се появи автоматично цената за доставка която трябва да заплатите. ВАЖНО: Фирма Реми Делукс ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОБЯВЕНАТА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ЩЕ БЪДЕ 100% актуална, поради факта, че фирмата ни не може да носи отговорност за грешки в модула на Еконт за доставки. Срока за доставка на артикулите при екстремни ситуации, пандемии, кампании е максимум до 40 дни от поръчката, но обичайно отнема 1 до 2 работни дни.

 

 (5) Като начин на плащане се предлага заплащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Заплащането на стоката и на доставката по предходната алинея се извършват в момента на получаване на куриера. При предаване на пратката Куриерите на ЕКОНТ издават на получателя документ за пощенски паричен превод . Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да си изиска този документ и да го съхранява за да удостовери плащане на стоката и да ползва гаранция за артикула и за отказ от договора. Куриерска фирма ЕКОНТ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод. ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ . 

Във връзка с тази алинея : Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ТЪГОВЕЦА от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към ТЪРГОВЕЦА да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОНТ.

Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

За направеното от клиента плащане ЕКОНТ издава в момента на плащане разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ за плащане, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

 

 

 (6) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки без неоправдано забавяне в разумен срок, и не по-късно от 30 дни от деня на сключване на договора за покупко-продажба. Обикновено стандартната не експресна доставка отнема 1-2 работни в зависимост от това, по кое време на деня е направена поръчката, но този срок е необвързващ за ДОСТАВЧИКА и служи единствено за информация. Ако потребителя желае да получи фактура на юридическо лице- то задължително трябва недвусмислено да са посочени данни за фактура в 5 дневен срок от подаване на поръчката: име на фирма, МОЛ, адрес на фирма, данъчен номер и изрично да е упоменато в текст, че се желае издаване на фактура за поръчката на юридическо лице с изброените по-горе данни. След заплащане на пратката корекции по документи и фактури не се правят.

 

 

 Чл. 11. Език на договорите. Данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

 (1) Поръчка може да бъде направена през сайта на ДОСТАВЧИКА или по телефона, по начин, описан по-долу в настоящите Общи условия.

 

 (2) Договорите между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се сключват на български език.

 

 (3) Всички въвеждания на думи на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се правят на кирилица, доколкото самата дума (като например търговска марка, модел на стока или дадена функция на артикула) не налага непременно използването на друга азбука. В краен случай, при техническа невъзможност, се допуска и въвеждане на латиница, но ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи сам отговорност за разбираемостта на така въведените думи.

 

 (4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да попълва, съответно да съобщава на ДОСТАВЧИКА, точно, вярно и пълно всички данни, необходими за регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ магазин, за сключването, изпълнението (в това число рекламации) и евентуалното прекратяване на договор за покупко-продажба. Отговорността за това е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 


 РАЗДЕЛ V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 Чл. 12. Регистрация

 

 (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки през неговия интерфейс, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

 

 (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път на сайта на ДОСТАВЧИКА.

 

 (3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на автоматично писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неверни данни за електронния адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

 (5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

 

 Чл. 13. Основен контактен електронен адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, е "Основен контактен електронен адрес" по смисъла на тези Общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Техническо условие за това е влизането в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ с въвеждането на потребителско име и парола.

 

 (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

 

 (3) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес или други данни от профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ, извършена след регистрация в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством въвеждане на коректни потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пази грижливо потребителското си име и паролата си срещу узнаване от трети лица.

 

 (5) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 

 РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ИНТЕРФЕЙСА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 Чл. 14. Поръчки чрез интернет

 

 (1) В интерес на по-бързата обработка на поръчките, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е желателно да използват предимно интерфейса на сайта на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 (2) Неразделна част от договора за покупко-продажба между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представляват настоящите Общи условия, достъпни на интернет-адрес https://bulgariamag/terms

 

 (3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет-страницата си ясно обозначени технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 

 (5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен след заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане", от момента на получаването на тази заявка от ДОСТАВЧИКА.


 

 (6) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи. 

 

 

 Чл. 15. Технически стъпки

 

 ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

 

 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 

 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 

 5. Избор на способ за доставка – стандартна до адрес  или до офис на КУРИЕРСКА ФИРМА ЕКОНТ.

 

 6. Ако е приложимо – въвеждане на код на ваучер за отстъпка в предвиденото за това поле;

 

 7. Потвърждение на поръчката посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане".

 

 

 

 РАЗДЕЛ VII. ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОНА

 Чл. 16. Особености при поръчки по телефона

 

 (1) При поръчка по телефона, регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не е необходима.

 

 (2) В случаите на ал. 1, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, договорът за покупко-продажба се счита за сключен веднага, ако страните не уговорят друго.

 

 (3) Настоящите Общи условия са неразделна част от договора.

 

 

 

 РАЗДЕЛ VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Чл. 17. Обхват на действие на настоящия раздел

 

 Правилата на настоящия Раздел VIII от тези Общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите. Такъв ПОЛЗВАТЕЛ за яснота по-долу се нарича ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 

 

 Чл. 18. Преддоговорна информация. Потвърждение за задължение за плащане

 

 (1) При поръчка чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договора за покупко-продажба, информацията по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, доколкото е приложима върху предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, му се предоставя на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 (2) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, тяхната крайна цена в български лева с включени всички данъци и такси, с изключение на допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, както и евентуални ограничения за доставката, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, запознавайки се с настоящите Общи условия, е уведомен, че посочените в чл. 6, ал. 4 категории стоки изискват монтаж от лице с необходимата техническа квалификация. Останалата информация по ал. 1 се съдържа в настоящия раздел на Общите условия.

 

 (3) Всички обаждания до ДОСТАВЧИКА на обявените на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН телефонни номера се таксуват по основната тарифа на съответния оператор.

 

 

 Чл. 19. Особености при поръчка чрез интернет

 

 (1) Поръчката чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява с извършване на техническите стъпки, описани в чл. 15 от настоящите Общи условия.

 

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам носи отговорност за верността на въведените в процеса на поръчката данни. При смяна на екрана, ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време до активирането на бутона за поръчка може да се върне на предишен екран и да коригира въведените данни.

 

 (3) С активирането на бутона за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. За тази цел, върху бутона за поръчка са изписани думите "Поръчка със задължение за плащане". 

 

 (4) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона за поръчка, описан в предходната алинея, следната информация:

 

 1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча;

 

 2. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси, както и цената на доставка.

 Чл. 20. Особености при поръчка по телефона

 

 (1) При поръчка, направена по телефона, с оглед ограниченото време за предоставяне на информация по това средство за комуникация, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ само следната информация:

 

 1. основните характеристики на стоките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да поръча, доколкото същият след изрично запитване от ДОСТАВЧИКА заяви, че не е запознат с тях от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 

 2. наименованието на ДОСТАВЧИКА;

 

 3. крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси,и цената на доставка.

 4. правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора за покупко-продажба в 14-дневен срок от приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като информира за това ДОСТАВЧИКА, за което следва да използва стандартния формуляр за отказ, предоставен за изтегляне на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, или да заяви недвусмислено по друг начин, в това число по телефона, решението си да се откаже от договора. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се обръща внимание, че служителите на куриерската фирма не са упълномощени да приемат от името на ДОСТАВЧИКА волеизявления за откази, което означава следното:

 

 -       отказът да се получи, съответно потърси пратката, дори и да е придружен от заявление за отказ, направено пред служител на КУРИЕРА, няма да бъде взет под внимание от ДОСТАВЧИКА, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не информира самия ДОСТАВЧИК за решението си да се откаже от договора;

 

 -       изпращането на пратката обратно на ДОСТАВЧИКА няма да се третира от ДОСТАВЧИКА като изявление за отказ от договора, ако пратката не е придружена от ясно и недвусмислено заявление за отказ.

 

 (2) Ако поръчката по телефона става по повод обаждане на ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен информацията по предходната алинея, в началото на разговора ДОСТАВЧИКЪТ се представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с наименованието си и разкрива търговската цел на обаждането.

 

 (3) Без да е задължен по закон и без да поема задължение с настоящата алинея, при поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ ще се постарае, освен информацията по ал. 1 и 2, още в телефонния разговор да даде и следната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

 1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще потвърди направеното предложение до ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението.

 

 2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен и ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора.

 

 3. Начинът на плащане е "с пощенски паричен превод". Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да финансира покупката със съдействието на ДОСТАВЧИКА и такова се предлага за някоя от желаните стоки, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи поръчката през сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да използва опцията за финансиране.

 

 4. Ако е приложимо – за кои от поръчаните стоки поначало е изключено правото на отказ от договора.

 

 5. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщането на стоките.

 

 6. Ако е приложимо – кои стоки изискват монтаж от специализиран сервиз.

 

 (4) При сключването на договор за покупко-продажба по телефона договорът влиза в сила и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се обвързва от предложението от деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмена форма съгласно т. 1 от предходната алинея.


Особености при поръчка на стоки на изплащане:

Потребителя има право да закупи стоки на изплащане  чрез представените в онлайн магазина възможности Unicredit  или BNP Pariba. С подаването на заявката си към някоя от възможните банки И С КЛИКАНЕТО НА БУТОНА ''купи на кредит'' Потребителя се съгласява с общите условия за ползване и политика за лични данни. Както и се съгласява, че му е предоставен формуляра за отказ от договора, наличен в таб'' ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛВАНЕ''.

При желание за отказ от договора Потребителя е длъжен да информира Търговеца чрез посочените в общите условия начини( попълване на формуляр за отказ или недвусмислено заявление за отказ по ел поща на [email protected] Предявяването на отказ от договор към трети страни или към дадената кредитна институция НЕ СЕ СМЯТА ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР.  То трябва да се подаде задължително към Търговеца в 14 дневен срок от получаване на стоката. Тук отново важат изискванията за спазване на закона, а именно: ХИГИЕННИ ПРОДУКТИ КАТО ФОТОЕПИЛАТОРИ, КОИТО СА РАЗПЕЧАТАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  И С НАРУШЕН ПЕЧАТ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ПОРАДИ ХИГИЕННИ ПРИЧИНИ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

Отново напомняме: отказа да се приеме стока не се счита за законно волеизявление за отказ от договор. При отказ Потребител да си приеме поръчана стока на изплащане, подписания договор от Потребителя с кредитната институция остава в сила и важат условията подписани с тази институция. Ако Потребителя не е информирал писмено Търговеца по надлежния ред( описан в Общите Условия , както и в ЗЗП ) и Търговеца е изпратил стоката-При отказ да се приеме стоката в този случай Потребителя все още дължи куриерските разходи свързани с тази пратка, както и отговорността и собствеността на стоката е изцяло на Потребителя. При отказ да се приеме изпратената стока от страна на Потребителя- Търговеца си запазва правото да откаже да я приеме обратно и тя служебно ще бъде наредена за Унищожение от Еконт! Срока за изявяване на отказ от Договора в този случай е 14 дни от датата на подписване на Договора от Потребителя към кредитната институция( БНП ПАРИБА или УНИКРЕДИТ).


 

Чл. 21.  П Р А В О  Н А  О Т К А З  О Т  Д О Г О В О Р А

 


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора


(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и упоменати по-долу в  член 22 от настоящите Общи условия.

 

(2) Срокът за отказ е 14 дни, считано от дата датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е влязло във владение на стоките.

 

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА на адрес:

 

 

 

 '' РЕМИ ДЕЛУКС '' ЕООД

с. Войводиново 4135, ул. Панайот Волов 15

ТЕЛ: 0883 221181

                                                                                               или   ИМЕЙЛ: [email protected]

 

за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За избягване на съмнение относно 

 

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 2. Когато ДОСТАВЧИКЪТ предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на тази информация.

 

(5) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Стандартния формуляр за отказ (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от ЗЗП), но това не е задължително. Стандартният формуляр е достъпен за всички ПОТРЕБИТЕЛИ като файл за изтегляне на сайта на ДОСТАВЧИКА в ''Общите условия за ползване''.

 

(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да не изпраща по пощата попълнен Стандартен формуляр по предходната алинея, той може да упражни правото си на отказ от договора, като заяви пред ДОСТАВЧИКА по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора. Това може да стане например по следните начини:

 

-       файлът със стандартния формуляр бива разпечатан, попълнен, сканиран на нов файл и този нов файл с попълнения формуляр бива изпратен на ДОСТАВЧИКА по електронната поща като прикачен файл;

 

-       писмо или имейл, изпратен от личната електронна поща на Потребителя, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ формулира отказа си със свои думи, но същевременно така, че по недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора.

В интерес на Потребителя е да избере начин за употребяване правото си на отказ, който да бъде лесно доказуем от Потребителя при нужда.

 

(7) За избягване на съмнения, ДОСТАВЧИКЪТ по закон не е длъжен и не предоставя като форма за упражняване на правото на отказ възможността, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на ДОСТАВЧИКА Стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към ЗЗП или друго недвусмислено заявление. Само за тази форма на упражняване правото на отказ чл. 52, ал. 4 изр. 2 от ЗЗП задължава търговеца да изпрати незабавно на потребителя потвърждение на траен носител за получаването на отказа му. Следователно, под каквато и форма да бъде упражнено правото на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен и по правило няма да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ такова потвърждение. Неизпращането на такова потвърждение по никакъв начин не следва да се тълкува като непризнаване на правото на отказ.

 

(8) За избягване на съмнения, изявлението за отказ от договора трябва да е недвусмислено и да е отправено само и единствено до ДОСТАВЧИКА. Това означава, че правото на отказ НЕ МОЖЕ да бъде упражнено по следните начини:

 

-       Връщане на стоката на ДОСТАВЧИКА: В този случай не е налице недвусмислено изявление, тъй като за ДОСТАВЧИКА не става ясно дали се касае за отказ, рекламация, или пратката не е пристигнала поради неправилен адрес, погрешно връщане (размяна с друга пратка, която е била предназначена за ДОСТАВЧИКА) или по други причини. Връщането на стоката може само тогава да се счита за упражняване на правото на отказ, когато стоката е придружена с ясно декларирано изявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от договора;

 

-       Отказ да се приеме (при доставка до адрес) или потърси в указания от КУРИЕРА срок (при доставка до офис на КУРИЕРА) пратката: Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, упражняването на правото на отказ става с информиране на ТЪРГОВЕЦА (в случая на ДОСТАВЧИКА). Служителите на куриерска фирма "ЕКОНТ или друга куриерска фирма не са служители на ДОСТАВЧИКА, а на трето лице, и не са упълномощени от ДОСТАВЧИКА нито изрично, нито конклудентно, да приемат от негово име заявления за отказ от договори, по които извършват доставки. Отказът да се получи, съответно потърси пратка, е правомерен само, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди това по надлежния ред е уведомил ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора.

 

(9) За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. За избягване на съмнения, това правило важи само в случаите, когато моментът на изпращане и на получаване на съобщението не са идентични, тоест при устно заявяване по телефона правото на отказ е упражнено още в момента на заявяването му. Правилото по изр. 1 по никакъв начин не ограничава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заяви отказа устно.

 

(10) Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗЗП, тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да докаже че е упражнил правото на отказ по надлежния ред и че това е станало в 14-дневния срок по ал. 2. Макар и ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има право да заяви отказа си устно, в негов интерес е, с оглед доказуемостта, да избере траен носител за заявяване на отказа, като например имейл.

(11) При подаване на заявление за отказ от договора , ПОТРЕБИТЕЛЯ  е длъжен да предостави на ТЪРГОВЕЦА ОРИГИНАЛ НА  документа за извършеното плащане указващо дата, сума, начин на плащане и т.н. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ  е да го съхранява и да го предоставя  заедно със заявлението си за отказ от договора. 

(12) Юридическите лица не се ползват от право на връщане на закупена стока . След заплащане на стоките юридически лица  НЯМАТ право на връщане на стоки с възстановяване на заплатената сума.

(13)Важно: при покупка на промо пакети които съдържат 2 или повече артикула не се позволява отказ от договора само за единия артикул. Потребителя задължително се отказва от цялия ПРОМО ПАКЕТ с всички артикули в него. За целта при тези промо пакети е валиден закона, че всички артикули трябва да се върнат за възстановяване на сумата за всички! Всички продукти включени в дадения ПРОМО ПАКЕТ трябва да се върнат без да са използвани, без следи от употреба. Ако при връщане се установи, че един от тези продукти е използван или има следи или доказателство за използване се отказва възстановяване на сумата за целия ПРОМО ПАКЕТ. ПРАТКАТА ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕГОВА СМЕТКА!

 

 

Чл. 22.  Д Е Й С Т В И Е  Н А  О Т К А З А

 

(1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора, или в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил предложение – да сключат съответния договор.

 

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 4 от настоящите Общи условия, предлаган от КУРИЕРА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за своето решение да се откаже от договора. Пратката трябва задължително да бъде изпратена до Търговеца с опция за преглед преди приемане за да се установи какво точно се връща, наличие на документация и да се установи състоянието на стоката. Куриерска фирма ЕКОНТ изплаща сумите за стоките на ТЪРГОВЕЦА по банков път чрез пощенски паричен превод и с оглед на това-ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ тези суми само по банков път СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ(ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД или Фактура) . Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако към даден артикул клиента е пожелал услуга( например- поставяне на протектор на таблет) - сумата за тази услуга, както и за всички подобни услуги, пожелани от потребителя не се възстановява при връщане на артикула. ВАЖНО: Потребител има право да върне стока за въстановяване на сума, само ако същата е в изряден Търговски вид, без никакви следи от използване, с изрядна и ненаранена кутия и без никакви липсващи части или аксесоари.

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 2 до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или върне обратно стоките на ДОСТАВЧИКА на посочения в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия адрес, или – като по-евтин вариант – до офис на куриерска фирма ''ЕКОНТ'', Пловдив, офис ЕКОНТ ВИП, за '' РЕМИ ДЕЛУКС'' EООД, тел. 0883 221181. Задължително ратките трябва да са със застраховка чупливо на стойността на стоката, която застраховка ще покрие евентуални щети причинени при транспорта. Търговецът не носи никаква отговорност за пратки повредени при транспорт ако Потребителя не е застраховал пратката!

 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа си от настоящия договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен заедно с артикулите да върне и оригинала на документа за плащане ( не копия!). ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже приемане на върнатите стоки и възстановяване на сумата за тях ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не изпрати тези оригинални документи заедно с пратката до ТЪРГОВЕЦА или не активира опция за преглед на пратката преди приемане.  В тези случаи пратката ще бъде отказана и върната до ПОТРЕБИТЕЛЯ,  като разходите по това връщане е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и Потребителя губи правото си на възстановяване на сумата. При поръчки за стоки на изплащане- срока за подаване на желание за отказ от договора е 14 дни от подписването на Договора!

 

(5) Срокът по предходната алинея се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките с пусната опция за преглед преди приемане заедно с оригинала на  документа за плащане преди изтичането на 14-дневния срок.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщане на стоките.

 

(7) На основание чл.55,ал.4 от ЗЗП Търговецът възстановява на Ползвателя намалена стойност на закупена стока. ТЪРГОВЕЦЪТ  отбива от заплатената сума 20% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите по доставка, когато стоката е в лош търговски вид( нарушена или липсваща опаковка, видими следи от използване и др.). В случай, че се установят липсващи аксесоари или части , то те се заплащат от потребителя след информация от търговеца към потребителя . Търговеца отбива 20% от стойността на артикула и когато той е използван от Ползвателя. Търговеца си запазва правото да откаже възстановяване на сума ако има видими следи от използване по продукта. Напомняме, че тази опция за 20% ОТБИВ ОТ ЦЕНАТА ЗА ИЗПОЗЛВАН ПРОДУКТ не е задължителна за Търговеца и е само прри желание от страна на Търговеца!

(8) При поръчка на артикули за които потребителя е заявил желание за инсталация срещу заплащане на даден софтуер към въпросния продукт, при връщане на същия артикул в законния срок ще му бъде възстановена само сумата за артикула+доставка. Сумата заплатена за инсталацията на дадения софтуер няма да бъде възстановена на потребителя.

(9) За възстановяване на сумата за доставка при връщане на стоките потребителя е длъжен да предостави на търговеца копие от касовия бон за заплатена доставка. Касовия бон трябва да бъде с дата- датата на получаване на пратката от потребителя. Невъзможността потребителя да предостави касов бон за заплатена доставка го лишава от правото му на възстановяване на тази сума за доставка.

(10) При връщане на таблети за сума задължително е предпазното фолио да не бъде премахнато от двете страни на таблета. Също така дунапренения калъф в който е опакован таблета трябва да присъства, протектора да не бъде премахнат и да не бъде надраскан.

(11) Важно: при покупка на промо пакети които съдържат 2 или повече артикула не се позволява отказ от договора само за единия артикул. Потребителя задължително се отказва от цялия ПРОМО ПАКЕТ с всички артикули в него. За целта при тези промо пакети е валиден закона, че всички артикули трябва да се върнат за възстановяване на сумата за всички! Всички продукти включени в дадения ПРОМО ПАКЕТ трябва да се върнат без да са използвани, без следи от употреба. Ако при връщане се установи, че един от тези продукти е използван или има следи или доказателство за използване се отказва възстановяване на сумата за целия ПРОМО ПАКЕТ. ПРАТКАТА ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕГОВА СМЕТКА!

 

 

Чл. 23.  И З К Л Ю Ч Е Н И Я  О Т  П Р А В О Т О  Н А  О Т К А З

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по чл. 21 от настоящите Общи условия в следните случаи:

 

-       за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

-       за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

-       за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

-     за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива стоки са всички продукти в категорията''Здраве и красота'', които пристигат до Потребителя запечатани с холограмен стикер или печат на Търговеца. При връщане на тези стоки ако се установи, че стикера  е разпечатан, нарушен или липсва изцяло, то Търговеца си запазва правото да откаже възстановяването на сумата за продукта.

-        за инсталации на софтуер на устройства, собственост на потребителя

 

-       за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

-       за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

-       във всички останали случаи, изброени в чл. 57 от ЗЗП.


Юридическите лица не се ползват от право на връщане на закупена стока . След заплащане на стоките юридически лица  НЯМАТ право на връщане на стоки с възстановяване на заплатената сума.

 

 

Чл. 24. Срок за доставка

 

(1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, стоките се доставят, като се предават на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне не по-късно 30 дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за доставка се удължава с времето, за което ДОСТАВЧИКЪТ упражни свое право да задържи изпълнението на договора, особено в случаите по чл. 29, ал. 2 т. 3 от настоящите Общи условия. Търговеца може едностранно да прекрати договора и направена поръчка по него, ако не успее да се свърже с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на детайли по нея.

 

(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора.

 

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не достави и предаде стоките в уговорения с ПОТРЕБИТЕЛЯ срок или в рамките на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право незабавно да развали договора, без да поставя на ДОСТАВЧИКА допълнителен срок по преходната алинея, в следните случаи:

 

 

1. ДОСТАВЧИКЪТ е отказал да достави стоките, или

 

2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или

 

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.

 

(4) При разваляне на договора за продажба ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора. Ако развалянето е по предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.

 

 

Чл. 25. Преминаване на риска

 

(1) В случай, че е уговорено ДОСТАВЧИКЪТ да изпрати стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от загуба или повреда на стоките и документите преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

 

(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ превозвач не е сред превозвачите, предложени от ДОСТАВЧИКА, рискът преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ при предаване на стоките на избрания от него превозвач.

(3) В случай на загуба или повреда ПОТРЕБИТЕЛЯТ по закон може и следва да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

(4) Предявяване на рекламации за получен наранен , неработещ, спукан или счупен продукт , липсващи стоки или аксесоари от поръчката или документи, съпътстващи същата или повредена или нарушена опаковка се подават в момента на получаване( предаване) на пратката пред куриера. Несъответствието се описва от куриера в товарителницата или в протокол. Задължение и право на потребителя е да си прегледа пратката преди да я заплати, да се увери, че всички документи, фактури и  части на поръчката съществуват в пратката, както и , че получава от куриера документ за плащане( пощенски паричен превод) . Ако има липсващи такива- потребителя трябва незабавно да сигнализира на ТЪРГОВЕЦА( или куриера) пред куриера който да удостовери липсите в пратката. С приемането и заплащането на пратката  ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че приема пратката си и всички артикули в нея в изряден вид, в работещо състояние, в неповредена опаковка, без липсващи продукти, аксесоари,  или документи свързани с нея. 


РАЗДЕЛ X. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Чл. 30. Обхват на гаранцията

 

(1) Описаната в този раздел гаранция е приложима, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и предмет на договора за покупко-продажба е потребителска стока по смисъла на чл. 104, ал. 3 от ЗЗП.

 

(2) В случаите по ал. 1 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора.

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

(4) За да съответства на договора, потребителската стока трябва да:

 

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

 

2. отговаря на описанието, дадено от ДОСТАВЧИКА под формата на мостра или образец;

 

3. е годна за специалната употреба, желана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие че той е уведомил ДОСТАВЧИКА за своето изискване при сключването на договора и то е прието от ДОСТАВЧИКА;

 

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от ДОСТАВЧИКА, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с публичните изявления по предходната алинея , ако докаже, че:

 

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

 

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

 

3. решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

 

(6) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

 

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(8) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от ДОСТАВЧИКА или на негова отговорност.

 

(9) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране. На ПОТРЕБИТЕЛЯ е известно, че изброените в чл. 6, ал. 4 от настоящите Общи условия стоки изискват монтаж, който задължително трябва да се извърши от лице с необходимата техническа квалификация.

(10) Законовата гаранция на стоки не покрива механични или козметични повреди по продуктите, такива вследствие на неправилно използване или съхранение, повреди вследствие на механичен натиск, удар, бутане или падане на уред на земята, не покрива счупвания, спуквания и др. ПОТРЕБИТЕЛЯ ползва гаранция с фактурата за покупка или документа за пощенски паричен превод удостоверяващ плащане. 

(11) Юридически лица не ползват гаранция за стоките продавани в онлайн магазина.

Гаранциите на всички батерии към роботи прахосмукачки и таблети е 6 месеца.

(12) Гаранцията на продукт отпада ако има намеса на лица, различни от търговеца в продукта( смяна на части по продукта, смяна на екрани, инсталиране на хардуер, извършване на ремонти и др. подобни)

(13) За часовници:  Гаранцията не покрива каишки, верижки на часовници, както и проблеми и дефекти, причинени от намокряне.

(14) Всички артикули се изпращат до Потребителя прилежно опаковани в допълнителна опаковка от стреч фолио или допълнителен кашон , със запазена заводска опаковка . Гаранционната политика на фирмата е: при проблем артикула се връща до търговеца и се поправя в законовия срок, или се заменя с нов продукт. При нужда: Дефектния продукт се връща от Търговеца на производителя. За целта при всякакви гаранционни проблеми и рекламации с продукти Потребителя е длъжен да пази оригиналната кутия на продукта и да върне артикула до Търговеца в оригиналната си кутия с всички аксесоари и опаковки . При неспазване на това условие Търговеца има право да откаже гаранционно обслужване за продукта, тъй като Производителя има изискване при дефекти- артикула да се върне в изрядна кутия и с всички аксесоари и части. 

(15) Гаранцията на всички продукти покрива само дефекти по хардуера. Софтуер инсталиран на даден артикул не ползва гаранция. Търговеца не носи отговорност за тези софтуери и инсталирани приложения, както и за тяхното функциониране, срок на ползване, спиране на поддръжка, възможности, съвместимост и т.н. 


Чл. 31. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ при несъответствие на стоката с договора

 

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ДОСТАВЧИКА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 

2. значимостта на несъответствието;

 

3. възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

(3) Когато потребителската стока не съответства на договора за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от получаването на продукта от Търговеца. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно ал. 7 от настоящия член.  При форсмажорни обстоятелства( извънредни положения, природни бедствия, епидеми, пандемии) срока за привеждането на стоката в съответствие с договора спира да тече в периода на извънредното положение. В такива случаи гаранцията на продукта се удължава с времето през което стоката е била за ремонт.

 

(5) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Важно: в случаите когато дадена рекламация е неоснователна, то куриерските разходи по връщането се поемат от потребителя.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

(7) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по ал. 3, 4 и 5, той има право на избор между една от следните възможности:

 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 

2. намаляване на цената.

 

(8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ДОСТАВЧИКЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При форсмажорни обстоятелства срока се удължава според ситуацията.

 

(9) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 32 от настоящите Общи условия, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за покупко-продажба.

 

(10) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(11) Гаранционната политика на фирмата е: при проблем артикула се връща до Търговеца и или се поправя, или се изпраща до Производителя за отстраняване на проблема и ако това е невъзможно- се заменя с нов продукт. Дефектния продукт се връща от Търговеца на производителя. За целта при всякакви гаранционни проблеми и рекламации с продукти Потребителя е длъжен да пази оригиналната кутия на продукта и върне същия до Търговеца в оригиналната си кутия с всички аксесоари и опаковки. Заводската кутия на уреда трябва да е в изрядно състояние , без залепени по нея стикери или други подобни.  Ако уреда е върнат до Търговеца в лошо хигиенно състояние Търговеца има право да върне уреда до Потребителя и да изиска от него да го приведе в хигиеничен и добър вид за ремонт. Куриерските разходи в тези случаи са за сметка на Потребителя. 

 

 

Чл. 32. Срок за предявяване на рекламацията

 

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на рекламация по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

 

(3) Упражняването на правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Чл. 33. Неотменимост на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

(1) Всяко споразумение или договор, сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, което ограничава или изключва отговорността на ДОСТАВЧИКА по този раздел, е нищожно.

 

(2) Всяко споразумение, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

 

 

 

РАЗДЕЛ XI. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 34. Право на рекламация

 

В случаите по предходния раздел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за покупко-продажба. Това право съществува независимо от това, дали производителят на стоката или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката по смисъла на чл. 117 от ЗЗП.

 

 

Чл. 35. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

(1) Когато производителят или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ДОСТАВЧИКЪТ запазва на ПОТРЕБИТЕЛЯ първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта или документа за плащане и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

 

 

Чл. 36. Предявяване на рекламацията

 

(1) Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА.

 

(2) Рекламацията се подава устно или писмено. Устното подаване става на телефон 0883 221181. Писменото подаване може да стане, освен на адреса, посочен в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия,  и по електронен път – на имейл-адрес [email protected], или чрез формата за контакт в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, намираща се в долната част на онлайн магазина (''свържете се с нас'')

 

(3) При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

(4) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 

1. Фактура или разписка за пощенски паричен превод удостоверяващи плащане на артикулите. 

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното , както и снимков или видео материал доказващ дефекта или несъответствието.;

 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 37. Срок за предявяване на рекламацията

 

(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.

 

 

Чл. 38. Регистриране и разглеждане на рекламацията

 

(1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно И САМО АКО Е ДОКАЗАНА С ФАКТУРА, КАСОВ БОН ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените пред него рекламации. 

 

(3) При предявяване на рекламация по надлежния ред, описан в чл. 36 от Условията за ползване на онлайн магазина- ДОСТАВЧИКЪТ я описва в регистъра, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се  изпраща емейл С ИНФОРМАЦИЯ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и име на лицето, приело рекламацията. В процес на кореспонденцията Търговеца може да посъветва Потребителя за възможни стъпки за разрешаване на дадения проблем с цел избягване на заплащане на излишни куриерски разходи и загуба на време. Ако Търговеца не може да помогне на Потребителя със съвети- то той изисква уреда за гаранционно обслужване.  Рекламацията се завежда в Регистъра само след получаване на стоката от Търговеца. 

 

 

Чл. 39. Решение на ДОСТАВЧИКА по рекламацията

 

(1) Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(2) Предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКА не е пречка за предявяване на иск.

(3) Търговеца определя дадена рекламация като ''неоснователна'', когато не се установят описаните проблеми за дадения продукт или когато се установи, че описаните проблеми не подлежат на безплатно гаранционно обслужване, счупване или неправилно използване, монтаж и експлоатация. В тези случаи на ''неоснователна рекламация'' потребителя заплаща куриерските разходи за пратката по рекламацията в двете посоки.

  

 

Чл. 41. Неотменимост на законовата гаранция

 

В случай на предоставяне на търговска гаранция, същата не оказва влияние върху правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, произтичащи от законовата гаранция по чл. 30 – 39 от настоящите Общи условия. Независимо от търговската гаранция ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

 

 

РАЗДЕЛ XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 42. Мерки за защита на личните данни

 

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

  От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя по смисъла на чл. 13 от настоящите Общи условия.

 Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bulgariamag/index.php?route=information/information&information_id=7

Всеки потребител има достъп до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account и в опцията:Manage your personal data където може по всяко време да изтрие личните си данни( да бъде забравен), да ги коригира и да поиска промяна 


Обработка на лични данни


1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1.       да предоставя своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'',

1.2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

 

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи ндействащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му. Това потребителя може да направи и сам с достъпа до личните си данни на адрес: https://bulgariamag.com/index.php?route=account/account в опцията:Manage your personal data

9. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

 

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

 

11. Потребителят изрично се съгласява, че „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' и/или „РЕМИ ДЕЛУКС ЕООД'' да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта. 

 

 

Чл. 43. Легитимация на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Загубена парола

 

(1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ, по искане на ПОЛЗАТЕЛЯ прилага обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на интернет-адрес https://bulgariamag.com/index.php?route=account/forgotten

 

 

РАЗДЕЛ XIV. ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 44. Изискване за пълнолетие

 

ДОСТАВЧИКЪТ приема поръчки само от пълнолетни физически лица. За тази цел, при поръчка през интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва този факт, като въвежда рождената си дата. Ако при въвеждането й системата изчисли, че лицето не е навършило 18 години, регистрацията на сайта, съответно процесът на поръчка, се блокират. При поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ изрично запитва клиента за възрастта му и при съмнение за пълнолетието му, отказва приемането на поръчки от това лице.

 

 

 

РАЗДЕЛ XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 45. Общи разпоредби

 

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предизвестие.

 

(2) Измененията влизат в сила незабавно с публикуването им на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 

Чл. 46. Договори с участието на потребител

 

(1) При договори с участието на потребител, изменението на настоящите Общи условия става по реда на чл. 147б от ЗЗП.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в настоящите Общи условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на неговия Основен контактен електронен адрес или по друг подходящ начин.

 

(3) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от вече сключен, но неизпълнен изцяло от двете страни договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по предходната алинея, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 2.

 

(5) Измененията в Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ по договора, когато той е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3 и 4.

 

(6) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да установи факта на уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменение в Общите условия.

 

 

 

РАЗДЕЛ XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯЕвентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

 

Чл. 48. Тълкуване

 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

 

Чл. 49. Решаване на спорове

 

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или държавен орган.

 

 

 

Чл. 50. Влизане в сила

 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01,11,2018 г.